Om oss

granite

Geos Nordic - Geos Nordic – ett stort produktionsföretag med en egen granit- och betongfabrik. Geos Nordic föddes som resultat av ett investeringsprojekt inlett av Geos Tek-företagets ledning. Geos Nordic opererar på de estniska och baltiska marknaderna sedan år 2004. Först började vi med tillverkning av betongprodukter. Fram till år 2009 låg huvudfokus på stadsmiljöer, dvs tillverkning av stadsmöbler enligt beställning. År 2009 började företagets verksamhet med att tillverka, leverera och sälja olika granitprodukter. År 2012 inleddes en fullständig produktionslinje för bearbetning av granit ända från de block som hämtas från stenbrott, till den färdiga produkten som levereras till kunderna. År 2013 började företaget utvidga sin verksamhet till alla mallar som efterfrågas i de nordiska länderna. De senaste åren har vi kontinuerligt samarbetat med finländska och svenska verkstäder om att tillverka och sälja vårdar. För närvarande kan vi tillämpa nästan alla bearbetningsmetoder för granit. För bearbetningen av granit har vi sex maskiner, men vi har redan beställt ytterligare fem från ledande europeiska leverantörer. I företaget arbetar experter med långvarig erfarenhet av att arbeta med granit. Varje anställd är en värdefull länk i vårt företags verksamhetskedja.

Mer detaljerat om oss

Mer detaljerat om oss

Geos Nordic – ett stort produktionsföretag som föddes som resultat av ett investeringsprojekt inlett av Geos Tek OÜ-företagets ledning. Geos Tek OÜ opererar på de estniska och baltiska marknaderna alltsedan år 2004. Först började vi med tillverkning av betongprodukter. Fram till år 2009 låg huvudfokus på att göra stadsmiljöer attraktivare, dvs tillverkning av gatumöbler enligt beställning. Våra arbeten finns att se på olika håll i Estland, de största objekten är – möbleringen på Frihetstorget i Tallinn, samtliga avsnitt av gågatorna i Jõhv och Kohtla-Järve, stadsmöblerna i Narva och diverse objekt i andra städer. År 2009 inleddes verksamheten med att tillverka, leverera och sälja olika granitprodukter. År 2012 inleddes en fullständig produktionslinje för bearbetning av granit ända från de block som hämtas från stenbrott, till den färdiga produkten som levereras till kunderna. År 2013 började företaget utvidga sin verksamhet till de nordiska länderna. De senaste åren har vi kontinuerligt samarbetat med finländska och svenska verkstäder om att tillverka och sälja vårdar. För närvarande kan vi tillämpa nästan alla bearbetningsmetoder för granit. Varje ny beställning ökar vårt urval av möjligheter. Vi har börjat förhandla med olika investerare för att möjliggöra en ännu mer framgångsrik verksamhet. Redan under år 2015 har ett investeringsprojekt inletts. För detta syfte har vi bl.a. börjat sätta upp en ny produktionslinje för sågning och slipning av råmaterialet, och dess effektivitet är t.o.m. 3500 m2. Vi ämnar därför genomföra en omstrukturering av den nuvarande tillverkningsprocessen för granitprodukter. Som resultat kommer granitproduktionen att omfatta fyra separata utrymmen: 900m2 för bastillverkningen, där skivor och andra produkter slipas; 150 m2 där blocken sågas till; 270 m2som ett mellanlager för förvaring av skivor; samt 600 m2 förvaringsutrymme för de färdiga produkterna samt för förpackandet inför frakten. Också öppna förvaringslokaler för råvara och färdiga produkter har ordnats, minst 3000 m2.

Följande maskiner från ledande europeiska leverantörer kommer att läggas till vår tekniska uppsättning maskiner:

 • Vajersågen BMKODAK 20 ver. 2.0, effekt 2800-3400 m2 skivor i månaden
 • Två slipmaskiner Promasz AS-01.2
 • En stenklipp Fickert FBS 70018kW
 • En stensåg ProMechPPF/1600/2500x2500
 • Tre manuellt opererade slipbänkar utrustade med en rörlig arm
 • En Falkenstein VAR-3S-400 vajerprofilsågr att såga mer utmanande former och hål

Stödmaskiner

 • Ett vattenrenings- och återanvändningssystem FRACCAROLI e BALZANFB/2300V-WD-CF650 L/min
 • En VALMET TD2512-truck med 25 tons lyftkapacitet
 • En HUSTER-truck, 5,5 ton
 •  En HUSTER-truck, 1,8 ton

De nya linjerna körs igång i faser från och med mitten på september 2015. Hela produktionslinjen beräknas att tas i bruk kring mitten på december 2015.

Efter att den nya produktionslinjen tagits i bruk kan vårt företag erbjuda ett stort urval av produkter:

 1. Tillverkning av skivor i olika tjocklek, av svensk, finsk, norsk och spansk granit med polerad respektive grov yta (finhuggen
 2. Färdiga gravvårdar utan gravering
 3. Färdiga gravvårdar med gravering och monteringsfärdiga
 4. Produkter utifrån kundens utkast och ritningar. Förteckning över produkter som avses tillverkas:
 • Beläggningsdetaljer (skivor i olika form och storlek för beläggning)
 • Trappskivor för inomhus- respektive utomhusbruk (i olika form och storlek)
 • Fönsterbräden samt övriga inredningsdetaljer och utomhusutmyckningar
 • Fasadskivor
 • Kantstenar i granit
 • Övriga byggnadsdetaljer som kan framställas med våra befintliga maskiner
 1. Tillverkning av produkter i standardstorlekar för lagerförsäljning och att realiseras genom de stora detaljförsäljarna av byggnadstillbehör
 2. Olikfärgat granitgrus, sorterat enligt struktur
 3. Förpackat granitdamm (mineralgödsel inom jordbruks- och trädgårdsbranschen)

Vi kan ytterligare nämna att omstruktureringen inte enbart genomförs i granit- utan också betongfabriken. I våra planer ingår att etablera nya produkter och att utöka framställningen av produkter ägnad att göra stadsmiljöer mer attraktiva.

Varför lönar det sig att samarbeta med oss?

Varför lönar det sig att samarbeta med oss?

The reasons to work with us ?

 • Alla våra kunder är nöjda med våra tillverkningstider. Efter att en beställning bekräftats kan ett produktparti tillverkas, beroende på partiet, på 1-3 veckor – vanligtvis brukar vi fastställa en tidsram om 2 veckor.
 • Våra anställda har genomfört sin utbildning under ledning av mästare med mer än 30 års erfarenhet av stenbearbetning. Genom åren har våra experter lärt känna särdragen på de finländska och svenska marknaderna, så vi kan framställa just vad ni vill ha.
 • Vår personal är mycket tillmötesgående med varje kund och dennas beställning, vid behov kan vi också försnabba tillverkningstiden i det fall att det är viktigt för kunden. Varje månad tar vi emot beställningar på unikt planerade produkter. I vissa fall handlar det om en typ av granitbearbetning som vi inte har använt tidigare. Det tar oss bara ca tre dagar att klargöra huruvida vi förmår att utföra arbetet i fråga kvalitativt och inom tidsramarna. Det är väldigt sällan vi tvingas säga till kunder att vi inte kan utföra deras beställningar.
 • Vi ger en garanti på alla våra produkter – 25 år. Vi är helt säkra på deras kvalitet – vi använder granit från svenska och finska stenbrott, vi utför helt naturliga behandlingar utan kemikalier, och vi granskar kvaliteten i varje fas av produktionen.